Vier op de vijf personen die aan zelfmeting met betrekking tot de gezondheid doet, heeft zijn gedrag weleens aangepast naar aanleiding van de uitkomsten hiervan. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in samenwerking met het Quantified Self Institute van de Hanzehogeschool in Groningen.

Quantified Self is een van oorsprong Amerikaanse beweging die het meten van je dagelijks leven centraal stelt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van je mobiele telefoon. Door alles wat je doet te meten en te analyseren, is het mogelijk om verbeteringen in je leven aan te brengen en zo gezonder te worden. Door middel van mobiele apps is het mogelijk om bij te houden hoeveel iemand eet, hoeveel beweging een persoon heeft gehad of kan bijgehouden worden of iemand wel genoeg slaap heeft gehad.

Lichaamsgewicht
Meer dan de helft van de ruim duizend respondenten geeft aan weleens gebruik te maken van zelfmetingen op het gebied van gezondheid. Het meest populair om te meten is het lichaamsgewicht, dit wordt door ongeveer twee op de vijf Nederlanders die aan zelfmetingen doen gedaan. Ongeveer een op de vijf van de zelfmetingen vindt plaats op het gebied van voeding en lichamelijke beweging. Er wordt minder gemeten op het gebied van slaap (6 procent), stress (4 procent) en emoties of stemmingen (3 procent).

Termijn
De duur van de gedragsaanpassing is bij jongeren vaker voor een kortere periode, terwijl ouderen hoofdzakelijk aanpassingen voor een langere termijn doen. Vrouwen zijn bij de metingen meer geïnteresseerd in kennis over voeding en emoties/stemming. 5 procent van de vrouwen heeft hier interesse in tegenover 2 procent van de mannen.
Mannen gebruiken de uitkomsten van de zelfmetingen significant meer om een waarschuwing te krijgen als iets mis dreigt te gaan met hun gezondheid dan vrouwen (respectievelijk 26 procent en 17 procent).

Opleidingsniveau
Van de midden en hoog opgeleiden gebruikt ruim de helft van de ondervraagden de uitkomsten van zelfmetingen voor het aanpassen van het eigen gedrag Onder lager opgeleiden is dit een derde. Meer dan een kwart van de lager opgeleiden geven dan ook aan nog nooit het eigen gedrag aangepast te hebben op basis van uitkomsten.
Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef van 1.045 Nederlanders tussen 15 en 70 jaar. De steekproef is getrokken uit het StemPunt-panel van Motivaction (www.stempunt.nu) waarvan momenteel ongeveer 70.000 Nederlanders lid zijn.

Webtv
In november 2012 stond Quantified Self centraal in een webtv uitzending van de Digitale Zorggids. Hier waren Martijn de Groot en Valesca van Dijk van het Quantified Self Institute te gast. De uitzendingen zijn nog terug te zien op de Digitale Zorggids.

Bron: Skipr, 17 Januari 2013