Woensdag 20 mei 2015 was het zo ver, het project was ten einde. Helaas! We hebben alle trackers opgehaald, tot teleurstelling van de kinderen. Sommige kinderen wilden graag nog langer met de tracker lopen. Het project was een groot succes!

Toen alle trackers weer op het Quantified Self Institute waren, was het aan ons de taak de gegevens te analyseren. En het belangrijkste, uitrekenen wie de challenge ‘De jongens tegen de meisjes’ had gewonnen. Deze challenge hadden we ze meegegeven om zo tijdens de vakantieweken de kinderen gemotiveerd te houden. En dat is meer dan gelukt! De meisjes hebben in totaal 2.081.560 stappen gezet en de jongens 2.028.125 stappen in de periode van 4 t/m 19 mei 2015. Dit is een klein verschil van 53.435 stappen. Desalniettemin, de meisjes hebben gewonnen!

Vandaag zijn we naar de Borgmanschool geweest om de kinderen onder andere te vertellen dat de meisjes hebben gewonnen. De jongens protesteerden: ‘er zijn meer meisjes’. Daar was uiteraard rekening mee gehouden. We hadden nog veel meer op het programma staan dus veel tijd om hier sip over te zijn was er niet.

Na de uitslag vroegen we de kinderen om een enquête in te vullen over het project. Het was even spannend of het niveau van de enquêtevragen goed aansloot bij de leeftijd. Bij navraag gaven de kinderen aan dat ze het niveau precies goed vonden. Toen de enquêtes weer waren ingenomen, was het tijd voor een groepsinterview aan de hand van een topiclist. We hadden acht topics en bij elke topic mocht de juf twee à drie kinderen aanwijzen voor een antwoord. Dit verliep erg soepel, Dirkje stelde de vragen en Annemiek fungeerde als notulist. We kregen meer dan genoeg antwoorden, waarmee we heel erg blij waren.

Het was nu tijd voor de diploma’s. We hadden voor ieder kind (en de leerkrachten) een diploma gemaakt waarbij we duidelijk maakten dat ze uitstekend mee hebben gedaan met het project. Het was erg leuk om te zien dat het ene kind onwijs blij en trots was met het diploma, terwijl het andere kind het diploma meteen aan de kant legde en nog even bezig ging met het verschil uit te rekenen tussen de stappen van de jongens en de meisjes.

De laatste activiteit op het programma was fietsventiellampjes uitdelen als cadeautje van het Quantified Self Institute voor de deelname van de kinderen. De kinderen vonden de lampjes erg leuk. Onze taak zat erop en nu was het voor de filmploeg tijd om de uitgekozen kinderen te filmen op het schoolplein. De juf heeft in overeenstemming met de ouders zeven kinderen uitgekozen die herkenbaar op de film mogen. De beelden worden gebruikt voor een informatiefilm over het project Wearable Technologies for Active Living.

Op zit moment zijn we bezig met ouders te interviewen naar hun ervaringen. Verder worden de metingen van de activity trackers geanalyseerd en willen we straks een resultatenposter maken om in de Borgmanschool te hangen.
In de laatste blog zullen we een aantal resultaten bespreken!

Annemiek Hensens en Dirkje Vissia