Stimuleren van gezond werken en gezond leven
De Hanzehogeschool Groningen vindt het stimuleren van gezond werken en gezond leven belangrijk. Er is daarom besloten mee te doen aan het project Het Nieuwe Gezonde Werken van Pim Mulier. In samenwerking met het Quantified Self Institute wordt dit programma wetenschappelijk verantwoord. Met Het Nieuwe Gezonde Werken (HNGW) richten we ons, naast het bestaande HanzeFit-programma, op het stimuleren van een actieve gezonde leefstijl bij ieder individu; tijdens werk en in privésituaties.

Het Quantified Self Institute richt zich op de combinatie van toegepast onderzoek en technologie in relatie tot zelfmeting en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Pim Mulier bevordert gezond gedrag van mensen en organisaties. De samenwerking tussen deze twee partijen bundelt kennis en ervaring. Dit geldt voor sensortechnologie, gedragsverandering en wetenschappelijke verantwoording. speelt hierbij een cruciale rol.

Het belangrijkste doel van HNGW is het vergroten van (zelf)kennis en het trainen van
gezond gedrag als vaardigheid. Deelnemers verzamelen met behulp van sensortechnologie (inzet van selftrackers) hun persoonlijke leefstijldata rondom bewegen, voeding, slaap, herstel en dynamisch werken. De feedback van ervaren coaches/trainers op de zichtbaar gemaakte data zorgt voor meer inzicht en een begin van gedragsverandering.

Het project richt zich op mensen met een zittende leefstijl die gemotiveerd zijn om gezonder te leven. Iedere individuele deelnemer is of wordt gedurende de volledige periode van 12 weken intensief begeleid door een persoonlijke coach/trainer en andere experts. Gedurende de gehele periode wordt een selftracker gedragen waardoor gegevens inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij creëer je bewustwording van het huidige, eigen gedrag.

Postdoconderzoeker Miriam van Ittersum van het Quantified Self Institute is nog druk met het analyseren van alle gegevens uit de eerste fase van het project. Op basis van de eerste analyses lijkt Het Nieuwe Gezonde Werken een groot succes. “Deelnemers wisselen tips en gezonde recepten uit en delen het aantal gelopen stappen met elkaar. Lunchwandelingen zijn populair onder de deelnemers en ze parkeren hun auto verder weg op de parkeerplaats, zodat ze uitgedaagd worden om meer stappen te zetten,” aldus Van Ittersum.

Inmiddels is de eerste fase van het HNGW-project in Groningen afgerond. Ondertussen draait er in fase twee een ‘tussengroep’ en later in 2016 wordt er hoogstwaarschijnlijk een derde fase opgestart. Dit zijn drie fasen van het HNGW-project waar medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen in participeren.

Kenmerken van de eerste afgeronde pilot HNGW:

  • voor medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen
  • onderzoeksgroep 24 deelnemers met een controlegroep
  • duur: 12 weken
  • individuele coaching
  • draagbare Quantified Self (QS) sensortechnologie
  • versboxen
  • werkdagsimulatie training (24-48 uur)