Het zit erop, de laatste blog over het Health Project Borgmanschool Groningen. De afgelopen tijd hebben we ons gericht op het uitpluizen van alle verkregen gegevens van de kinderen die mee hebben gedaan aan het Health Project.

We hebben alle gegevens van de kinderen verwerkt, waarbij we antwoord gaven op de volgende onderzoeksvragen:
– Hoe ziet het beweegpatroon van kinderen uit groep 5 van de Borgmanschool eruit?
– Heeft zelfmeting door het dragen van een activity tracker invloed op gedragsverandering bij kinderen uit groep 5 van de Borgmanschool?
– Wat zijn de ervaringen van de kinderen en ouders over het project, de trackers en de data?

Er zijn enkele opvallende punten naar voren gekomen; we vonden het erg interessant om de resultaten te zien en hopen dat jullie ze met net zo veel plezier lezen.

Hoe ziet het beweegpatroon van kinderen uit groep 5 van de Borgmanschool eruit?
De kinderen zijn in het algemeen actief genoeg. Geen enkel kind haalt élke dag de 10.000 stappen, maar de meeste kinderen zitten er vaak ruim overheen. Enkele kinderen blijven steken bij 6.000 tot 7.000 stappen per dag, waarbij wel opvallend is dat zij op sommige dagen uitschieters hebben van 20.000 of meer stappen. Ook viel het op dat sommige kinderen de norm op gewone dagen niet halen, maar op dagen waarop zij van buitenaf worden gemotiveerd, bijvoorbeeld door een sportdag, wel ruim over de 10.000 stappen komen.

In de grafiek hieronder is de schoolperiode van 20 april tot en met 3 mei vergeleken met de vakantieperiode van 4 mei tot en met 17 mei. Het valt op dat het beweegpatroon tijdens de schoolperiode zeer wisselt met hoge en lage uitschieters, terwijl het in de vakantie gelijkmatiger verloopt. Dag 7 en 14 tijdens de schoolweken zijn twee zondagen, op deze dagen zijn twee flinke dalen te zien. De piek in dag 5 van de schoolweek was de sportdag op school, vandaar de piek.

Heeft zelfmeting door het dragen van een activity tracker invloed op gedragsverandering bij kinderen uit groep 5 van de Borgmanschool?
Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen lijkt het erop dat de kinderen niet zo bezig zijn met gezondheidsbevordering door gedragsverandering. Zij zijn vooral bezig met proberen elke dag alle vijf de lampjes te halen omdat zij dat leuk vinden, niet omdat ze actief gezonder willen zijn door meer te bewegen. De helft van de kinderen geeft aan dat ze meer zijn gaan nadenken over hun beweeggedrag, echter de meeste kinderen geven aan dat ze misschien meer zijn gaan nadenken over hun beweeggedrag.

Wat zijn de ervaringen van de kinderen, ouders en leerkrachten over het project, de trackers en de data?
De ervaringen van de kinderen waren vooral positief. Ze vonden het erg leuk om een tracker te dragen. Ze voelden zich speciaal omdat ze de enige klas van de hele school waren. Ook bedachten ze zelf erg veel activiteiten om aan meer stappen per dag te komen. Na een tijdje begonnen ze het bandje wel vervelend te vinden omdat hij niet lekker zat en omdat het lastig was met aan- en uitkleden.

De ouders waren ook bijna allemaal erg enthousiast. Voor sommige ouders was het minder leuk wegens technische problemen, bijvoorbeeld het niet kunnen synchroniseren op de iPad. De meeste ouders zeiden al te weten dat hun kind veel beweegt, maar vonden de bevestiging prettig. Sommige ouders gaven aan te denken dat hun kind erg onrustig sliep, terwijl na het meten bleek dat dit erg mee viel. Ze vonden het prettig dat ze dit te weten zijn gekomen.

Afsluitend willen wij iedereen die mee heeft gewerkt aan dit project enorm bedanken. We vonden het heel leuk om dit onderzoeksproject uit te voeren en waren erg blij met het enthousiasme van iedereen die mee heeft gedaan.
Bedankt!

Annemiek Hensens en Dirkje Vissia,
studenten Hanzehogeschool Groningen en stagiaires Quantified Self Institut