Twee studenten van de Hanzehogeschool Groningen vertellen in hun blog meer over de lab trial binnen het project ‘Wearable Technologies for Active Living’ (WTAL). Inmiddels is de lab trial voltooid en zijn de voorbereidingen voor de field trial in volle gang.

BLOG – Studenten aan het woord over de lab trial
Wij zijn twee studenten, David Winning en Robbin Blaauw, en wij volgen allebei de opleiding Sport Gezondheid en Management aan de Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies. Wij zitten in ons laatste jaar en we zijn begonnen aan onze afstudeerstage. Hier willen wij jullie graag iets over vertellen. Wij lopen stage bij het Quantified Self Institute (QSI) binnen de Hanzehogeschool te Groningen. Het QSI is een netwerkorganisatie die zich bezighoudt met het fenomeen dat de mens steeds meer gebruik maakt van technologie, met het doel om informatie te verzamelen over zichzelf en hiervan te leren. Het ultieme doel van het QSI is om te bepalen of self-tracking ook daadwerkelijk onze gezondheid kan bevorderen. Self-tracking is het gebruik maken van technologische middelen om gegevens te verzamelen en dat kan op verschillende manieren zoals met de inzet van stappentellers of bijvoorbeeld door het meten van gegevens tijdens het slapen.

Tijdens onze stage focussen wij op het project ‘Wearable Technologies for Active Living’ (WTAL).
Het WTAL-project houdt zich bezig met het ontwikkelen van een optimale combinatie van een bewegingsmeter (een wearable) en een dataplatform voor een nieuwe doelgroep, namelijk kinderen en jongeren. Het doel is om een nieuwe bewegingsmeter op de markt te brengen die zowel geschikt is voor de consument als voor onderzoekers. Tijdens onze stageperiode, die tot juli zal duren, gaan wij in een projectteam twee onderzoeken uitvoeren om een nieuwe WTAL bewegingsmeter te valideren. Deze validatie bestaat uit twee delen, namelijk een lab trial en een field trial.

Vandaag willen wij jullie meer gaan vertellen over de lab trial. De kinderen die getest worden tijdens de lab trial zijn tussen de 8 – 12 jaar en er worden minimaal 20 kinderen getest. De lab trial is begin april van start gegaan en ondertussen zijn 10 kinderen getest. De testen worden uitgevoerd in een gecontroleerde setting, namelijk bij het Hanze Active Ageing Lab (HAAL) in het Wiebengacomplex. Tijdens de test dragen de kinderen meerdere bewegingsmeters waaronder de nieuwe WTAL bewegingsmeter. Daarnaast hebben de kinderen ook een draagbare gasademanalysemeter om, zodat er gemeten wordt hoeveel energie zij verbruiken gedurende de bewegingsactiviteiten die bij het onderzoek worden uitgevoerd.