In deze blog schrijf ik, Dirkje Vissia, stagiaire van het Quantified Self Institute (QSI), Hanzehogeschool Groningen over een nieuw project: de ‘Beweegweek’ op basisschool De Schuthoek te Hoogeveen. Ik studeer Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool. Waar ik de vorige keer hulp had van een medestagiaire, voer ik dit project grotendeels zelfstandig uit. Op deze blog houd ik bij hoe ik dit project opzet en begeleid.

Na het afronden van de ‘Health Battle’ op het Werkman College in Groningen en het ‘Health Project’ in groep 5 van de Borgmanschool in Groningen is het tijd voor een nieuw project. De projecten worden uitgevoerd in het kader van Wearable Technolgies for Active Living (WTAL) ), gericht op het ontwikkelen van een nieuwe wearable* voor kinderen en jongeren.

Er is contact gelegd met basisschool de Schuthoek in Hoogeveen. Op deze school is in de groepen 6 een project van Meesterlijk Ondernemen In Drenthe (MOID) gaande. De kinderen gaan dus zelf aan de slag met ondernemen. De kinderen worden ingedeeld in groepjes. Sommige groepjes houden zich bezig met het onderwerp ‘voeding’ en andere met het onderwerp ‘bewegen’. De groepjes die zich met bewegen bezig gaan houden krijgen een onderzoeksvraag mee, namelijk: ‘Hoe zorg je ervoor dat je gemotiveerd raakt en blijft om gezond/meer te bewegen (door een Fitbit Flex te dragen)?’ Vervolgens bedenkt ieder groepje 5 tips om aan het dagelijks aanbevolen aantal stappen te komen. Uiteraard zijn alle andere kinderen ook van harte welkom om tips te geven. Alle kinderen mogen drie weken lang een activity tracker dragen, uiteraard na toestemming van de ouders. Om het extra spannend te maken zullen er ook zes Mystery Guests meedoen, een per groepje. De kinderen weten dus niet wie dit zijn! Zo wordt ook het wedstrijdelement wat teruggedrongen.

Op maandag 18 mei ging ik samen met Henk Hindriks(projectleider WTAL) naar de Schuthoek. Daar gaf Henk een juniorcollege en daarna legde ik de bedoeling van het project uit en we gaven de onderzoeksvraag mee. Verder hadden we voor ieder kind een brief met uitleg over het project met daarin een door de ouders in te vullen toestemmingsformulier. Toen we de formulieren ontvingen bleek dat ouders van twee kinderen geen toestemming hadden gegeven. Tijdens het uitdelen van de trackers was 1 van de ouders op school aanwezig en gaf ter plekke nog toestemming. Ook de ouders van het andere kind kreeg enkele dagen later nog toestemming. Net als het project op de Borgmanschool kan iedereen dus meedoen!

Voor dat de trackers kunnen worden uitgedeeld moet er wel een en ander gebeuren. Voor elk kind wordt een account aangemaakt en alle Fitbits (we maken gebruik van de Fitbit Flex) worden aan een account gekoppeld. Ook voor de vier leerkrachten en zes Mystery Guests worden accounts gemaakt.

Het uitdelen van de trackers was weer een drukte van jewelste. We hadden genoeg gekleurde bandjes meegenomen zodat er ruim keuze was voor de kinderen. Bij het ‘Health Project’ hebben we gemerkt dat de plastic opbergdoosjes met een leuk naamkaartje een succes waren, dus deze doosjes hebben we weer gebruikt. Sommige kinderen konden niet wachten en gingen direct zelf aan de slag met de trackers in de bandjes stoppen. Uiteindelijk had iedereen een bandje om en keerde de rust weer wat terug. Ik heb toen nog een paar laatste aandachtspunten genoemd en toen was het ook weer klaar. Nu is het maar afwachten dus!

Dirkje Vissia