In deze blog schrijf ik, Dirkje Vissia, stagiaire van het Quantified Self Institute (QSI), Hanzehogeschool Groningen voor de laatste keer over een nieuw project: de ‘Beweegweek’ op Obs De Schuthoek te Hoogeveen. Ik studeer Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool. Op deze blog houd ik bij hoe ik dit project opzet en begeleid. Deze maal komt de afsluiting van het project aan bod.

Na een poosje in spanning te hebben gezeten was het vrijdag 26 juni dan eindelijk zo ver: de Fancy Fair op Obs De Schuthoek! De Fancy Fair werd georganiseerd als afsluiting van het project Meesterlijk Ondernemen in Drenthe (MOID). De twee groepen 6 van Obs De Schuthoek Hoogeveen deden actief mee aan dit project. De kinderen zijn tijdens MOID zelf aan de slag gegaan met ‘ondernemen’. De leerlingen werden bij de start van het project ingedeeld in groepjes. Sommige groepjes hielden zich bezig met het onderwerp ‘voeding’ en andere met het onderwerp ‘bewegen’. Op de Fancy Fair waren verschillende kraampjes aanwezig, spelletjes te spelen, gezonde snacks te verkrijgen en er was zelfs een kraampje waar activity trackers met korting werden aangeboden.

Het Quantified Self Institute wil op diverse manieren iets laten zien over projecten die zij uitvoeren. Omdat het project op Obs De Schuthoek werd uitgevoerd in het kader van het 3-jarig project Wearable Technolgies for Active Living (WTAL) werd er tijdens de Fancy Fair gefilmd. Hiervoor werden een jongen en een meisje uit groep 6 geïnterviewd over hun ervaringen met het dragen van een wearable. De kinderen hadden leuke tips voor leeftijdsgenootjes. Daarnaast werd Jan Bols (ja, dé Jan Bols!), de voormalig topschaatser en tijdens dit project ‘mystery guest’ ook geïnterviewd. Van de andere ‘mystery guests’ was verder meester Dick Zwiers aanwezig, de anderen konden helaas niet aanwezig zijn.

Tijdens de Fancy Fair was het plan dat de kinderen bekend gingen maken of zij hun (beweeg)doelen hadden behaald. De kinderen hebben doelen opgesteld in relatie tot het bereiken van een stad (met het totaal aantal stappen van de groep). Hiervoor werden steden zoals Parijs, Bonn, Vlissingen, Hamelen, Soltau als doel gesteld.

Of de doelen ook echt zijn behaald, is helaas niet bij iedere groep helemaal duidelijk geworden. Wel hebben de kinderen veel plezier beleefd aan het project! De kennismaking met het dragen van en bewegen met een wearable is als positief ervaren. Kinderen laten ervaren én kinderen en ouders inzage geven in de resultaten, zorgt voor bewustwording op het gebied van bewegen. Het toegevoegde spelelement met daarbij het formuleren van doelen, maakt de ervaring van de kinderen nog intenser.

Al met al was de Fancy Fair een mooie afsluiting van het project op Obs De Schuthoek.

Dirkje Vissia,
student Toegpaste Psychologie (Hanzehogeschool Groningen) en stagiaire Quantified Self Institute.